η εταιρια

Πως ξεκινήσαμε την North Hellas Security.

Η North Hellas Security δημιουργήθηκε το 2012, έχοντας ως όραμα, αρχικά, να εισέλθει στην αγορά της πόλης και του νομού Σερρών, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου. Σήμερα η επιχείρηση εξελίσσεται καθημερινά, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας τις ανάγκες ακόμη και των ποιο απαιτητικών πελατών σε ολόκληρη την Ελλαδική επικράτεια. 

στοχοσ

Ποιό είναι το όραμα μας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με όραμα να καθιερωθεί στον Νομό Σερρών και να κατακτήσει μεγάλο τμήμα της αγοράς, παρέχοντας καθημερινά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με πιστοποιημένο προσωπικό υψηλού επιπέδου και κατάρτισης που διαρκώς εξελίσσεται δια μέσου σεμιναρίων και εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Ασφάλειας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της North Hellas Security είναι πιστοποιημένες από τον φορέα
Bussiness Qulality Verivication

media gallery

Video και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της North Hellas Security.

North Hellas Security Image Gallery.