Σύστημα πυρανίχνευσης ESS4PLUS

• Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστήγια 4 ζώνες
• Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης για κάθε ζώνη
• Διαφορετική αναγνώριση συναγερμού για αυτόματο εντοπισμό ή μη αυτόματη ειδοποίηση εντός της ζώνης
• Λειτουργία ημέρας/νύχτας με καθυστέρηση
• Δύο ελεγχόμενες έξοδοι σειρήνων και τρεις έξοδοι των 4 ρελέ (12 ρελέ) με δυνατότητα ρύθμισης για ενεργοποίηση ανά ζώνη
• Ρελέ συναγερμού και σφάλματος
• Βοηθητικές έξοδοι παροχής ρεύματος (με ή χωρίς δυνατότητα επαναφοράς)
• Ψηφιακή είσοδος δεδομένων για ενέργειες εξ αποστάσεως
• Θύρα επικοινωνίας για ρύθμιση μέσω Η/Υ
• Εισαγωγή πολύγλωσσων κειμένων
• Εναρμονισμένο με τα πρότυπα EN 54-2 και EN 54-4

Ο συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης ESS Plus είναι σχεδιασμένος ώστε να συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρέςαπαιτήσεις συμβατικών συστημάτων. Με απλή λειτουργία και υψηλές επιδόσεις μέσω τοπικού ελέγχου ή εξ αποστάσεως.

Μπορεί να ρυθμιστεί πλήρως μέσω πληκτρολογίου, διαθέτει τερματικά βύσματα για καλώδια 2.5mm2 και η πρόσβαση στον πίνακα είναι δυνατή με κωδικό ή με κλειδοδιακόπτη (προαιρετικό).

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τέσσερα επίπεδα ανίχνευσης και έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει εάν ο συναγερμός έρ-χεται από έναν πυρανιχνυετή ή από ένα χειροκίνητο μπουτόν αναγγελίας, καθώς επίσης μπορεί να διακρίνει εάν υπάρχει σφάλμα ή βραχυκύκλωμα στην γραμμή.

Οι δύο έξοδοι σειρήνας είναι ελεγχόμενες και επιτρέπουν την άμεση ενεργοποίηση των σειρήνων ή με χρονοκαθυστέρηση σημάτων από ανιχνευτές ή χειροκίνητη αναγγελία μπουτόν, αναλόγως της ζώνης.

Η χρονοκαθυστέρηση για τον συναγερμό μπορεί να οριστεί από 30 έως 300 δευτερόλεπτα.

Ο πίνακας ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για 4 ζώνες και κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ή με καθυστέρηση και επιβεβαίωση (Το σύστημα κάνει reset την πρώτη ζώνη που δίνει συναγερμό και επιβεβαιώνει με έναν δεύτερο συναγερμό μεταξύ 1-10 λεπτών) ή έπειτα από επιβεβαίωση.

14 γενικές ενδείξεις LED και δύο επιπλέον LED ανά ζώνη προσφέρουν πλήρη έλεγχο του συστήματος. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει εύκολο και γρήγορο χειρισμό. Το ένα από τα δύο LED της ζώνης δίνει την ένδειξη της φωτιάς και το δεύτερο LED δείχνει εάν υπάρχει σφάλμα, τεστ ή απομόνωση της ζώνης.

Η ρυθμιζόμενη ψηφιακή είσοδος του πίνακα, επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος από τον χρήστη ή την ενσωμάτωσή του ως έναν εξαρτημένο πίνακα σε μορφή υποσυστήματος.

Το ESS Plus μπορεί να υποστηρίξει κάθε συμβατική συσκευή, όπως ανιχνευτές, χειροκίνητο μπουτόν αναγγελίας φωτιάς και σειρήνες μέσα από την γκάμα της Esser by Honeywell καθώς και τρίτων κατασκευαστών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Αριθμός ζωνών 4, 8 ή 12 • Μέγιστη τάση 230 V AC +/- 15% 50/60 Hz
• Βοηθητικές έξοδοι 24 V με και χωρίς δυνατότητα επαναφοράς
• Ισχύς ρεύματος 1,7 A (ανώτατο φορτίο σε εξωτερικά κυκλώματα 1,3 A)
• Ισχύς ζώνης 27,5 V DC (ονομαστική) +/- 7% • Αντίσταση ελέγχου
γραμμής 4k7 Ω • Ρελέ συναγερμού NO/NC, 1A μέγιστο • Ρελέ σφάλ-
ματος NO/NC, 1A μέγιστο • Έξοδος σειρήνων 4k7 Ω ελεγχόμενο
• NC ή NO είσοδος επαφής • Ξηρά επαφή: Επαναφορά, Εκκένωση,
Σίγαση, • Καθυστέρηση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης • Έλεγχος:
Ανοικτό κύκλωμα 560mV • Βραχυκύκλωμα: 32 mA • Πρόσβαση χρήστη
(σε επίπεδο 2) • Κωδ. πρόσβασης ή κλειδοδιακόπτης • Θερμοκρασία
περιβάλλοντος 5 έως 35°C • Υγρασία 5 ως 95% RH (χωρίς συμπύ-
κνωση) • Τύπος προστασίας IΡ30 • Υλικό Χρωματισμένο ατσάλινο κουτί
• Βάρος 5 kg χωρίς μπαταρίες
• Διαστάσεις (mm) Π: 382 mm Υ: 357 mm B: 94 mm

416,50 €