Υπηρεσίες

  • Εικοσιτετράωρο κέντρο κρίσεων
  • Εικοσιτετράωρη Περιπολούσα φύλαξη με όχημα PATROL
  • Εικοσιτετράωρη άμεση επέμβαση με όχημα PATROL
  • Στατικές φυλάξεις
  • Εμπορία συστημάτων ασφαλείας
  • Εγκαταστάσεις και service συστημάτων ασφαλείας
  • Εμπορία και service ξενοδοχειακού εξοπλισμού