Τι είναι ένα Κέντρο λήψης σημάτων και ποιά η λειτουργία του

24 ωρο κέντρο λήψης σημάτων North hellas security
Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων είναι ένα τμήμα που  λειτουργεί αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού που είναι εγκατεστημένα σε επαγγελματικούς χώρους, οικίες και άλλα σημεία. Με αυτό τον τρόπο επιβλέπουμε την ομαλή ροή και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Ένα κέντρο Λήψεως Σημάτων διαθέτει δίκτυο πολλαπλών δεκτών, servers και ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι λειτουργούν με εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου το έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, να διεκπεραιώνει με ταχύτητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.

Ενδεικτικοί τύποι σημάτων που δέχεται και διαχειρίζεται ένα ΚΛΣ.

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού.
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή.
 • Σήμα προσωπική απειλής.
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της.
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.
 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη.
 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.
 • Ενημέρωση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.
 •  

Ανάλογα με τη μορφή του σήματος, οι χειριστές ακαριαία προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως π.χ. σε περίπτωση διάρρηξης

 • Ειδοποιούν την Άμεση Δράση (100)
 • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος δηλώσει να ενημερώνονται κατά περίπτωση.